El número 295 de la Resvista de Catalunya, de Juliol-Agost-Setembre de 2016, dedica un dossier al Congrés de Cultura Catalana, en motiu del 40è aniversari de la seva celebració.

Aquest dossier inclou els articles següents:

  • Marta Rovira Martínez: “Un lloc per al Congrés en la història de la Transició”.
  • Ramon Folch: “Una campanya per a un metacongrés”.
  • Isidor Marí: “Llengua i sociolingüística en el marc del Congrés de Cultura Catalana”.
  • Patrícia Gabancho: “Del tot al no-res, o quan la Transició et passa pel mig”.
  • Enric Pujol: “Els Països Catalans i el Congrés de Cultura Catalana dels anys 1975-77”.